Health and Beauty

carb blocker amway

 • What's hot

  NUTRILITE Carb Blocker - 90 Count
  Health and Beauty (NUTRILITE)


  List Price: $39.79
  Price: $35.80
  You Save: $3.99 (10%)

  • NUTRILITE Carb Blocker 2 is unique as the first supplement to contain fermented soy and white kidney bean extracts that block the absorption of both sugars and starches.
  • It keeps you feeling fuller, longer.
  • NUTRILITE Carb Blocker 2 is natural.
  • You'll still get the benefits of vitamins, minerals, and fiber found in carbohydrate-rich foods.

  Piping Rock Ultimate Carb Control White Kidney Bean 6000 mg 2 Bottles x 90 Quick Release Capsules Dietary Supplement
  Health and Beauty (Piping Rock Health Products)


  Piping Rock Health Products


  List Price: $15.99
  Price: $15.99


  • EASY TO SWALLOW CAPSULES
  • SUPPORTS LIMITING OF STARCH DIGESTION
  • PROMOTES A CARB BLOCKER FOR WEIGHT LOSS

Nutrilite BodyKey - Chương trình quản lý cân nặng toàn diện

Theo giám đốc truyền thông của Tập đoàn Amway, lần đầu tiên giải pháp kiểm soát cân nặng và làm chủ vóc dáng tiên tiến dành cho người Việt Nam hiện đại bằng cách vận dụng các yếu tố khoa học và công nghệ, được thiết kế đặc biệt để có thể điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng: giảm cân, giảm mỡ và duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Chương trình được phát triển từ những nguyên tắc cốt lõi và kinh nghiệm trong suốt 80 năm đã giúp Nutrilite trở thành thương hiệu cung cấp vitamin và khoáng chất hàng đầu thế giới.

BodyKey có những đánh giá và nghiên cứu về quản lý cân nặng do Viện Nghiên Cứu Dinh Dưỡng Nutrilite thực hiện – từ kế hoạch dinh dưỡng, các sản phẩm quản lý cân nặng tiên tiến, các hoạt động thể chất cho đến cách thiết lập mục tiêu thực tế. Việc này sẽ giúp người sử dụng giảm cân, giảm mỡ và duy trì cân nặng một cách hiệu quả và lành mạnh.

Looking for info on Nutrilite Carb blocker 2?

I have found these pills in our 13 yr olds room. I am trying to find info on these. All I can find is the infor from Amway saying how great! I want to know if there is any negative!


I suggest you toss em. Unless your daughter is eating a very large amount of food a day that primarily consists of carbs, those pills could be causing severe damage to her body.

Body does in fact need carbs, if they arent being absorbed


I suggest you toss em. Unless your daughter is eating a very large amount of food a day that primarily consists of carbs, those pills could be causing severe damage to her body.

Body does in fact need carbs, if they arent being absorbed


Hi there.

The carb blockers work. They are completely natural and organic, and there is a lot of scientific research which back them up. My limited understanding is that they simply lower the absorption in the body of things like sugars