Health and Beauty

carb blocker nutrilite

Nutrilite BodyKey - Chương trình quản lý cân nặng toàn diện

Theo giám đốc truyền thông của Tập đoàn Amway, lần đầu tiên giải pháp kiểm soát cân nặng và làm chủ vóc dáng tiên tiến dành cho người Việt Nam hiện đại bằng cách vận dụng các yếu tố khoa học và công nghệ, được thiết kế đặc biệt để có thể điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của từng nhóm đối tượng: giảm cân, giảm mỡ và duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Chương trình được phát triển từ những nguyên tắc cốt lõi và kinh nghiệm trong suốt 80 năm đã giúp Nutrilite trở thành thương hiệu cung cấp vitamin và khoáng chất hàng đầu thế giới.

BodyKey có những đánh giá và nghiên cứu về quản lý cân nặng do Viện Nghiên Cứu Dinh Dưỡng Nutrilite thực hiện – từ kế hoạch dinh dưỡng, các sản phẩm quản lý cân nặng tiên tiến, các hoạt động thể chất cho đến cách thiết lập mục tiêu thực tế. Việc này sẽ giúp người sử dụng giảm cân, giảm mỡ và duy trì cân nặng một cách hiệu quả và lành mạnh.

Has anyone experienced painful gas while using nutrilite carb blocker?

I just started taking carb blocker 2 weeks ago and every time i use it, I get awful gas. Does anyone else experience this?


Okay, okay, so I'm not really answering the question. But I get wicked gas cramps a lot, and I thought you might like this tip: when it hurts, get on your knees and lean forward (kind of like you're crawling). It helps the gas pass through rapidly.

Looking for info on Nutrilite Carb blocker 2?

I have found these pills in our 13 yr olds room. I am trying to find info on these. All I can find is the infor from Amway saying how great! I want to know if there is any negative!


I suggest you toss em. Unless your daughter is eating a very large amount of food a day that primarily consists of carbs, those pills could be causing severe damage to her body.

Body does in fact need carbs, if they arent being absorbed


I suggest you toss em. Unless your daughter is eating a very large amount of food a day that primarily consists of carbs, those pills could be causing severe damage to her body.

Body does in fact need carbs, if they arent being absorbed


Hi there.

The carb blockers work. They are completely natural and organic, and there is a lot of scientific research which back them up. My limited understanding is that they simply lower the absorption in the body of things like sugars