เที่ยวบินทั้งหมดถูกสั่งห้ามในซูดานใต้ก่อนโป๊ปเยือน

เที่ยวบินทั้งหมดถูกสั่งห้ามในซูดานใต้ก่อนการเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในวันศุกร์ โดยหน่วยงานด้านการบินพลเรือนได้แจ้งสายการบินต่างๆ ว่าจะต้องยกเลิกหรือเลื่อนการให้บริการจนกว่าตารางเวลาจะกลับมาเป็นปกติ สังฆราชวัย 86 ปี เสด็จเยือนแอฟริกาหลายครั้งนับตั้งแต่รับตำแหน่งพระสันตะปาปานี่เป็นครั้งแรกที่เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและซูดานใต้

ในวันเสาร์ที่จูบา สมเด็จพระสันตะปาปาจะนำสวดมนต์ภาวนาร่วมกับจัสติน เวลบี อาร์คบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี และผู้ดำเนินรายการของสมัชชาใหญ่แห่งคริสตจักรเพรสไบทีเรียนแห่งสกอตแลนด์ เรฟ เอียน กรีนชิลด์ส รัฐบาลซูดานใต้ได้ประกาศให้วันศุกร์เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนออกมารับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาและผู้นำศาสนาอีก 2 คนเป็นจำนวนมาก